Migrationsrätt

Migrationsrätt

Alms juridik har lång erfarenhet av migrationsrätt och har frekvent erhållit förordnanden av staten för att företräda asylsökande.  Alms Juridik hjälper till under hela processen med förarbetet, asylutredningen och eventuellt överklagande till Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. 

Alms juridik tar även uppdrag av dig som privatperson.

Asyl och arbetstillstånds ABC

Ansökan om asyl

1

Du ansöker om asyl hos Migrationsverket. Du får då lämna uppgifter till Migrationsverket om dig själv och även lämna in dina identitetshandlingar. Du får då önska om du vill ha ett speciellt biträde. Begär gärna oss.

Ombud

2

Om du begärt Almsjuridik, kommer vi att få ett förordnade av Migrationsverket och kommer då att kontakta dig för ett möte. Mötet sker alltid med tolk och ofta hos oss eller på telefon.

Asylutredning

3

Du blir kallat till Migrationsverket och ditt ombud kommer vara med dig under hela utredningen på plats. Ombudet ska se till att allt sker rättssäkert och kommer kunna ställa några frågor till dig under utredningen.

Inlaga till Migrationsverket

4

När utredningen är klar får du och ditt ombud denna för att tillsammans gå igenom den. Sedan ska ombudet tillsammans med dig skriva en inlaga som skickas till Migrationsverket

Beslut Migrationsverket

5

Efter att Migrationsverket fått inlagan av ditt ombud kommer de att fatta ett beslut. Antingen så får du ett uppehållstillstånd eller ett beslut om utvisning.

Överklagan till Migrationsdomstolen

6

Om du skulle få ett utvisningsbeslut är det viktigt att inte få någon panik. Ditt ombud hjälper dig att överklaga till Migrationsdomstolen, och då får inte staten visa ut dig för domstolen fastställt beslutet eller du får uppehållstillstånd

Överklagan till Migrationsöverdomstolen

7

Detta är det sista steget i den rättsliga processen för asyl. Om domstolen inte beviljar asyl så kommer du få ett slutligt beslut om utvisning. Du har då 3 veckor på dig att lämna landet.

Men det finns ytterliggare en chans

8

Men det finns vissa regler för att chansen ska uppstå. Då kan söka om ett arbetstillstånd hos Migrationsverket, men först efter att alla chanser i steg 1 till 8 är gjorda

Krav på arbetstillstånd för avslag vid asyl.

9

Du kan om du har ett arbete, ( du måste ha arbetat minst 4 månader innan hos arbetsgivaren)så kan man söka om arbeststillstånd hos Migrationsverket under vissa föresättningar.

Regler för arbetstillstånd

10

Det finns flera olika regler som man måste uppfylla, då dessa ändras av och till så gå in på för att få aktuella regler

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Du-som-redan-ar-i-Sverige/Asylsokande-som-fatt-arbete.html