Kostnader

Vad kostar det att anlita oss?

Alms Juridiks motto är att alla ska ha råd med juridisk hjälp.

Därför har vi skaffat något som heter "maxtaxa" det innebär att du alltid vet vad du maximalt kommer att få betala för våra tjänster.

Kostnader

Migrationsärenden

Förordnade av staten kostar dig inget.

Observera att nedanstående maxtaxa avser hela vägen upp till Högsta Migrationsdomstolen.

 

 Du anlitar oss som privat ombud : 1425 kronor plus moms  per timme (maxtaxa är 10 000 exkl. moms)


 Du anlitar oss till ditt företag :1425 kronor plus moms per timme  (maxtaxa är 15 000 exkl. moms)I båda priserna ovan utgår ingen ersättning för tidspillan utan endast faktisk tid.  Dock tillkommer de faktiska kostnaderna för eventuella resor

Arbetsrätt

Observera att nedanstående maxtaxa avser hela vägen till högsta instans (arbetsdomstolen)

 

 

Om Du anlitar oss som privat ombud : 1425 kronor plus moms per timme(maxtaxa är 50 000 exkl. moms)

 

 Om Du anlitar oss till ditt företag :1425 kronor plus moms per timme  (maxtaxa är 100 000 exkl. moms)I båda priserna ovan utgår ingen ersättning för tidspillan utan endast faktisk tid.  Dock tillkommer de faktiska kostnaderna för eventuella resor. Observera att detta är den kostnad du kommer få betala till Alms juridik om du förlorar målet. Vinner du målet kommer Alms juridik ha rätt till de tilldömda rättegångskostnaderna som är de faktiska kostnaderna. Samma sak om du beviljas rättskydd eller rättshjälp då gäller inte ovanstående då staten eller försäkringsbolaget betalas en stor del av kostnaderna till almsjuridik. Då kommer du att få betala mellan 10-20 procent av de total kostnaderna.

Kyrkorätt /domkapitel m.m

Observera att nedanstående maxtaxa avser hela vägen upp till Svenska kyrkans överklagandenämnd.

 

Anlitande av privat ombud : 1425 kronor plus moms per timme

(maxtaxa är 20 000 exkl. moms)

 

I priset ovan utgår ingen ersättning för tidspillan utan endast faktisk tid.  Dock tillkommer de faktiska kostnaderna för eventuella resor.

Familjerätt

Förordnade av staten kostar dig inget.

Observera att nedanstående maxtaxa avser hela vägen upp till högsta instans.


Vårdnad/umgänge/boende

Anlitande av privat ombud : 1425 kronor plus moms  per timme

(maxtaxa är 20 000 exkl. moms)


I båda priserna ovan utgår ingen ersättning för tidspillan utan endast faktisk tid.  Dock tillkommer de faktiska kostnaderna för eventuella resor. Om du får beviljat rättsskydd så kommer almsjuridik få ersättning från försäkringbolaget. Du kommer då få betala mellan 10-20 procent av kostnaderna till Alms juridik.

Om du får rättshjälp så kommer Alms juridik få all ersättning från staten, men du kommer få betala en viss procent till staten. 


Gåvobrev, samboavtal, äktenskapsförord


Fastpris : 750 kronor plus moms


Ovan förutsätter att det inte är mer tidskrävande än 2 timmar. Efter 2 timmar tillkommer det 1440 kronor plus moms per timme.


Bodelningsavtal

Fastpris : 1425 kronor exkl. moms

Observera att detta omfattar endast upprättande av själva avtalet.


Bouppteckning

Fastpris inkl 5 timmars rådgivning :  4000 kronor plus moms.


Arvskifte

Fastpris inkl 5 timmars rådgivning :  4000 kronor plus moms.


Bouppteckning +arvskifte

Fastpris inkl rådgivning :  7200 kronor plus moms.