Arbetsrätt

Arbetsrätt

Alms juridik är specialister i arbetsrätt.

Företräder både företag och privatpersoner

Uppsagd ?

Ta hjälp av ditt fackförbund

Det kan låta konstigt att Alms juridik Alms juridik rekommenderar dig att du ska ta hjälp i första hand av ditt fackförbund. Men det är så det ska vara. Du kan nämligen få alla dina kostnader täckta av facket och skulle inte riskera din ekonomi. Men det kan också vara så att fackförbundet inte har resurserna och då kan du meddela dem om att du önskar anlita Almsjuridik Alms juridik och att facket står för kostnaderna.


Får du inte hjälp av fackförbundet

I detta fall måste du kontakta oss omgående. Det är enormt viktigt att du inte väntar då det finns tidsfrister som löper. Löper en tidsfrist ut kan du förlora din rätt till att driva saken vidare.


Tingsrätt först, arbetsdomstolen sedan.

Om facket inte företräder dig så kommer målet i första instans hamna hos tingsrätten där du bor.  När domen kommer från tingsrätten kan den oftast överklagas till arbetsdomstolen som sista instans.


Kostnaden för att driva ett mål

Det är vanligt förekommande att det kan bli problem för den enskilde att driva ett mål. Eftersom facket inte står som garant och står för ombudets eller motpartens kostnader vid en förlust kan det vara svårt att driva målet själv. Dock kan du få hjälp, vilket du ser nedan.  Alms juridik tar ett fast pris för våra tjänster vid arbetsrättsliga tvister.


Rätt till rättshjälp och rättsskydd.

Rättshjälp är ett skydd vilket innebär att staten hjälper till att betala kostnaderna för ett mål. Dock är rättshjälpen styrd av din inkomst för att få denna hjälp får du inte tjäna över 260 000 kronor per år.  

Rättskydd är något som de flesta har i hemförsäkringen. Tyvärr i de flesta rättsskyddsförsäkringar ingår inte arbetsrättsliga tvister

Vill säga upp?

Dokumentera, två månaders regeln

Om du vill säga upp en medarbetare, så är det viktigt att du dokumenterar allt. Det är också mycket viktigt att du tar kontakt med oss direkt, då man ytterst sällan kan säga upp någon för händelser som skett mer än två månader bakåt i tiden


Är du med i en arbetsgivarorganisation ?


Om du har kollektivavtal och är med i en arbetsgivarorganisation är Alms juridik råd är att du i första hand kontaktar arbetsgivarorganisationen för hjälp. Om de inte har resurser eller inte kan hjälpa Er, då kontaktar ni oss direkt.


Avsked eller personliga skäl

8

Här är det viktig att en av våra jurister snabbt får komma med i ärendet då det kan finnas flera olika möjligheter för Er att säga upp en anställd.


Blivit stämd?

Om du blivit stämd i tingsrätten eller arbetsdomstolen så kontakta oss per omgående så vi direkt kan anmäla oss som ditt ombud.


Blivit kallad till förhandling av facket

Om du blivit kallat till förhandling av facket är det viktigt att du kontaktar din arbetsgivarorganisation och kontrollerar med dem om de kan hjälpa dig. Ofta finns den en förhandlingsordning i kollektivavtalet som först ska följas. Kan de inte hjälpa till, så hjälper vi givetvis till.