Tjänster

TJÄNSTER

Över 50 års kombinerad erfarenhet och expertis

Alms juridik har lång erfarenhet av migrationsrätt och har frekvent erhållit förordnanden av staten för att företräda asylsökande.  Alms Juridik hjälper till under hela processen med förarbetet, asylutredningen och eventuellt överklagande till Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. 

Alms juridik tar även uppdrag av dig som privatperson.

Alms juridik är specialister i arbetsrätt.

Företräder både företag och privatpersoner

Präster och diakoner är ofta utlämnade utan något juridiskt stöd.

Rättssäkerheten i de olika domkapitlen har fått omfattande kritik från media och även från andra instanser inom Svenska kyrkan.

Alms juridik hjälper dig i ditt ärende till ett fast pris. Du ska ha möjlighet att kunna få ett bra försvar och Alms juridik erbjuder det till dig

Familjerätt är ett stort och avancerat område med mycket känslor inblandat allt som ofta.  Alms juridik anser att området är omfattande vilket har inneburit att vi har valt att specialisera oss på följande områden inom familjerätten.