• Vi har fasta priser på flera av våra tjänster.
  • Vi tillämpar maxpriser, vid alla ärende.
  • Vi redovisar alltid våra timmar i detalj.
  • Vi hjälper till att ansöka om rättshjälp.
  • Vi hjälper till att ansöka om rättskydd.
  • Vi åtar oss att vara målsägandebiträde (staten betalar)
  • Vi åtar oss att vara offentlig försvarare 
Priser

Timpriser privat person/företag

1425:- plus moms/timme.


Max priser

Arbetsrättsliga mål

50 000 plus moms (privatperson)*

100 000 plus moms (företag)*

* Detta gäller om du skulle förlora målet så kommer almsjuridik aldrig fakturera dig mer än maxpriset. Skulle du vinna målet så kommer almsjuridik fakturera dig de tilldömda kostnaderna som motparten ska betala dig. ( det innebär att motparten får betala alla kostnader)


Familjemål/kyrkorättsmål

25 000 plus moms (privatperson)*

* Om ditt försäkringsbolag beviljar dig rättsskydd så kommer du normalt få betala 20 procent av kostnaderna. Dock så kommer aldrig almsjuridik oavsett fakturera dig mer än maxpriset.


Affärsrätt/bolagsrätt

100 000 plus moms *

* Detta gäller om du skulle förlora målet så kommer almsjuridik aldrig fakturera dig mer än maxpriset. Skulle du vinna målet så kommer almsjuridik fakturera dig de tilldömda kostnaderna som motparten ska betala dig. ( det innebär att motparten får betala alla kostnader)


Kontaktformulär

Skicka din fråga lite kortfattat så lovar vi att återkomma till Er inom 24 timmar. Om vi inte kan ge råd via mail, så kommer vi att ta det på telefon med Er. Givetvis är det helt gratis och utan förpliktelser.