Någon gång behöver vi alla rådfråga eller få hjälp av en jurist och

ha råd med det. Vi ger alltid ett "maxpris", så alla ska kunna ha råd att få hjälp.ArbetsrättFamiljerättKyrkorätt/domkapitel

Har du blivit uppsagt och inte fått hjälp av ditt fackförbund eller är inte med i något fackförbund. Då ska du inte tveka att kontaka oss.


Är du arbetsgivare och måste säga upp någon eller behöver hjölp med råd och verkställighet, tveka inte att kontakta oss.


Vi har fasta priser enligt nedan, så alla kan ha råd med hjälp

Familjerätt innefattar många områden. Vi kan hjälpa till med en del av dessa.


* Vårdnad, boende och umgänge

* Bodelning, arvskifte.

* Äktenskapsförord, samboavtal


Vi har fasta priser enligt nedan, så alla kan ha råd med hjälp.

Att riskera att bli av med sitt yrke är en fruktansvärt känska. Att bli anmäld till domkapitlet sätter även stora delar av det man tror på ofta i spel.


Vi har lång erfarenhet att hjälpa diakner och präster när de blivit anmälda till domkapitlet.


Vi rekommonderar å det starkaste att anlita juridisk hjälp vi dessa tillfällen. 


Den som företräder Er i dessa ärendet är förutom expert och jurist även utbildat teolog.


Vi har fasta priser enligt nedan, så alla kan ha råd med hjälp.Affärsrätt

Vi kan hjälpa Er med:

  • Avtalsrätt
  • Skadeståndsrätt
  • Tvistelösningar