Hem

Behöver du juridisk hjälp?


Alla ska kunna ha råd med en jurist. Vi ger alltid ett fast pris på våra tjänster

Våra tjänster

Arbetsrätt

Privat ombud i allmän och specialdomstol och övriga förhandlingar

Familjerätt

Privat/utsett ombud i vårdnadstvister, familjerättstvister

Kyrkorätt/domkapitel

Privat ombud i domkapitel och Överklagandenämnden för präster och diakoner

Migrationsrätt

Offentligt och privat ombud i Migrationsmål

Våra kunder väljer oss

Tack vara Almsjuridik så fick jag stanna i Sverige hos min älskade. Kommer vara evigt tacksam för all hjälp.

Jesus från Columbia

När jag helt plöstligt blev av med min behörighet så var jag desperat. Tack för Fredrik Alm som gav mig hoppet och livet tillbaka

Maria Andersson, Präst

Ovärderligt hjälp när allt kändes hopplöst och min arbetsgivare angrep mig. Tack vare Almsjuridik känner jag tilltro till framtiden igen.

Daniel Wallin